Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Absolventi
Prví absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2005 /2006
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2006 /2007
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2007 /2008
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2008 /2009
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2009 /2010
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2010 /2011
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2011 /2012
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2012 /2013
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2013 /2014
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2014 /2015
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2015 /2016
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2016 /2017
Absolventi Súkromnej obchodnej akadémii: 2017 /2018