Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sa v Bratislave v priestoroch Národného osvetového centra (V-KLUB) uskutočnil 20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Na veľtrhu sa zúčastnilo spolu 42 cvičných firiem, z nich 37 domácich a 5 zahraničných - z Maďarska, Rumunska a Českej republiky.
Medzi účastníkmi bola aj cvičná firma Blissful Steps zo Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom, ktorú reprezentovali žiaci III. A triedy Tomáš Gajdoš, Monika Grecová, Mária Kremnická a Patrik Škvarka.

Súčasťou MVCF boli aj tento rok súťaže cvičných firiem. Cvičné firmy sa prezentovali v stánkoch, kde ponúkali služby a produkty svojej firmy, viedli obchodné rozhovory, uzatvárali zmluvy s potenciálnymi zákazníkmi. Využívali pri tom katalóg, propagačné materiály, samotný imidž firmy, ako aj všetky dostupné marketingové nástroje súčasnej doby. Cieľom veľtrhu cvičných firiem bolo predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania.
 
Zúčastnené cvičné firmy dva dni súťažili o ceny v hlavných súťažiach – o najlepšiu cvičnú firmu, o najlepší stánok, najlepší katalóg, najlepší slogan, najlepšie logo, najlepšiu elektronickú prezentáciu, ale aj o špeciálne ceny, ktoré organizátori každoročne udeľujú oceneným jednotlivcom i cvičným firmám.

Cvičná firma Blissful Steps potvrdila dobré meno cvičných firiem pracujúcich na našej škole. Na základe rozhodnutia odbornej poroty cvičná firma získala 2. miesto v súťaži o najlepší stánok, katalóg cvičnej firmy bol zaradený do užšieho výberu najlepších katalógov cvičných firiem zúčastnených na veľtrhu. V celkovom hodnotení sa CF Blissful Steps umiestnila na výbornom 5. mieste.

K dosiahnutému úspechu zástupcom cvičnej firmy Blissful Steps srdečne blahoželáme a ďakujeme im za dôstojnú reprezentáciu školy i svojej cvičnej firmy.
Ing. Mariana Kováčiková
vedúca PK PaOP