Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA VYSOKEJ ŠKOLE
Dňa 18. januára 2019 sme sa s Lukášom rozhodli navštíviť Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, konkrétne Fakultu ekonómie a manažmentu. Rozhodli sme sa ísť autobusom, keďže to je najjednoduchší spôsob dopravy.

Pri príchode na fakultu sme vošli do miestnosti plnej maturantov. Ako prvá nás privítala pani prodekanka, ktorá nás oboznámila so študijnými odbormi a programami. Po jej prednese sa k nám prihovorili dve študentky a porozprávali nám o ich vysokoškolskom živote. Na konci prejavu sme dostali možnosť individuálne sa informovať o štúdiu, no zároveň sme mali aj otázky o ich vysokoškolskom živote mimo fakulty. Taktiež sme si mohli zakúpiť učebné materiály na prijímacie skúšky. Odpovede, ktoré nám poskytli, využijeme pri výbere odboru, zaslaní prihlášok či príprave na prijímacie.

Po skončení DOD sme sa s Lukášom vybrali do obchodného centra Mlyny, kde sme si stihli pred odchodom autobusu nakúpiť. Doteraz s Lukášom spomíname na vtipnú historku, ktorá sa nám na konci dňa prihodila, a to ako som kvôli Lukášovi nastúpila do zlého autobusu. Hlavné je, že po niekoľkých prestupoch som šťastná a unavená prišla domov.
Vanes, IV.A