Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Regionálne kolo Ekonomickej olympiády
18. 02. 2019 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Ekonomickej olypiády.  Spomedzi 25 súťažiacich obsadila Vanesa Kazárová výborné 4. miesto.
K dosiahnutému úspechu blahoželáme!