Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
KRAJSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

V decembri 2018 sa žiaci III. A a IV. A triedy našej školy zapojili do druhého ročníka Ekonomickej olympiády organizovanej INESS – Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz. Školské kolo malo formou on-line testu. Po jeho skončení sme boli oboznámení
s počtom svojich správnych odpovedí.

Z našej školy do krajského kola, ktoré sa konalo 18. 02. 2019 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici postúpili zo IV. A triedy Nikola Beňová,
Vanesa Kazárová, Veronika Šestáková a Monika Grecová z III. A triedy.

Na začiatku testovania nás privítala a oboznámila s priebehom testovania Monika Budzák, riaditeľka programu Ekonomická olympiáda. Test pozostával zo 4 časti. Prvá časť obsahovala 5 testových otázok, ďalšie tri časti obsahovali po jednej otvorenej otázke, ktorú sme museli bližšie vysvetliť, rozpísať a zdôvodniť svoju odpoveď. Niektoré úlohy vyžadovali aj grafické znázornenie.

Po spoločnom odfotení sa nás čakalo chutné občerstvenie.

Teraz nám neostáva nič iné, len netrpezlivo čakať na výsledky.


Vanesa Kazárová, IV. A trieda