Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
LEKVÁR NA JEDNOTKU
Opätovne sme prijali pozvanie 1. ZŠ na Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom, na akciu:
LEKVÁR NA JEDNOTKU.
Tešíme sa zo vzájomnej spolupráce, prostredníctvom ktorej sme priblížili žiakom základných škôl prácu našich študentov Súkromnej obchodnej akadémie Žiar nad Hronom.

Veríme, že sme zaujali aj žiakov vyšších ročníkov, ktorí sa rozhodujú pri výbere strednej školy a tak možno posilnia  rady našich budúcich prvákov.
                                                                  Viktor Mišuta, III. A trieda