Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Olympiáda Mladý účtovník
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa ho 6 žiaci – Matúš Beňo, Dominika Malá, Romana Repiská a Veronika Šestáková zo IV. A triedy a Mária Kremnická a Patrik Škvarka z III. A triedy.

Predmetom súťaže bolo účtovanie súvislého príkladu v programe na vedenie podvojného účtovníctva OMEGA, ktorý obsahoval viac ako 80 účtovných prípadov. Z vyriešeného príkladu mali žiaci vyhotoviť zostavy – otváraciu súvahu, denník účtovných prípadov, výsledovku jednoduchú a súvahu jednoduchú.
Výsledky súťaže:

1. miesto

Romana Repiská, IV. A

231 b

2. miesto

Mária Kremnická, III. A

208 b

3. miesto

Matúš Beňo, IV. A

206 b

4. miesto

Patrik Škvarka, III. A

205 b

5. miesto

Veronika Šestáková, IV. A

180 b

6. miesto

Dominika Malá, IV. A

158 b

Do regionálneho kola olympiády, ktoré sa uskutoční 20. marca 2019 v Bratislave, postupujú Romana Repiská a Mária Kremnická. Veríme, že sa im bude v silnej konkurencii regionálneho kola dariť a držíme im palce.

Ing. Mariana Kováčiková