Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre školský rok 2018/2019
 
Naše dievčatá v štvrtok 11. 10. 2018 absolvovali školskú súťaž “Cezpoľný beh“ viedli si tam veľmi dobre. S. Záhorcová  obsadila 2. miesto a L. Hrčková 8. miesto.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.