Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 

Deň otvorených dverí

 

Dňa 13. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Záujemcov o našu školu sme s nadšením privítali už o deviatej ráno.

Naši žiaci boli rozdelení do rôznych tried s rôznymi predmetmi, kde žiakom základných škôl rozprávali o danom predmete a o celkovom fungovaní školy.

Taktiež sa dozvedeli niečo málo o všeobecno-vzdelávacích predmetoch, o cvičných firmách a taktiež sa zaujímavou formou zapojili do rôznych aktivít týkajúcich sa nášho odboru. Žiaci mali taktiež možnosť vyskúšať si mnohé príklady v praxi, ako aj desaťprstovú hmatovú metódu.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo veľa žiakov deviatych ročníkov z rôznych škôl, čo nás veľmi teší. Dúfame, že s mnohými z nich sa v septembri znovu uvidíme.
Ďakujeme!