Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Ekotopfilm—Envirofilm
Putovný festival Ekotopfilm—Envirofilm, ktorý cestuje po Slovensku, zakotvil aj v žiarskom MsKC. Zdarma prístupný verejnosti aj školám 26. februára nám predstavil problematiku, ale aj určité riešenia na niektoré environmentálne problémy na svete.

Program sa skladal z dvoch častí. V prvej sme si pozreli tohtoročné najlepšie krátke envirofilmy z celého sveta — o ľuďoch, ktorí hľadajú spôsoby, ako žiť život s menšou odpadovou a ekologickou stopou;  o klimatických zmenách a hrozbách, ktoré prinášajú obyčajným ľuďom pri hospodárení a farmárčení, ktorí sú potom nútení hľadať alternatívne spôsoby obrábania pôdy;  o podmorskom živote, konkrétne karetách morských, z ktorých sa dospelosti dožije len 1 z 1000, keďže ich šanca na prežitie neustále klesá v dôsledku ľudskej činnosti, ropných škvŕn a plastových odpadov.

V druhej časti programu sa nám predstavil pán z elektrární s prezentáciou o vzniku Zeme — tento proces zobrazil počas jedného roka pod názvom Odysea Zeme, v ktorej jasne poukázal na následky ľudskej činnosti na našu planétu.

Ďakujeme za inšpiratívne zábery a myšlienky!