Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Elektronická aukcia
24. januára 2019 absolvovali žiaci 2. – 4. ročníka našej školy prednášku, ktorej obsahom bola problematika elektronickej aukcie. Lektorkou bola Ing. Oravcová, PhD., manažérka firmy Tubex Slovakia, s. r. o., Žarnovica. Zaujímavým spôsobom nám vysvetlila dôležitosť správneho postupu pri výbere dodávateľa rôznych komodít. Jedným zo spôsobov môže byť aj elektronická aukcia. Je to významný spôsob obstarávania, pri ktorom obstarávateľ po ukončení a vyhodnotení súťaže ponúka elektronickou formou on-line všetkým uchádzačom možnosť znížiť ich ponukové ceny.

V tento deň mala spoločnosť realizovať elektronickú aukciu na nákup plynu. Aukcie sa zúčastnili niekoľkí dodávatelia. Zadávali ceny, ktoré sa postupne znižovali. Samozrejme, spoločnosť vybrala dodávateľa, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Na základe toho spoločnosť ušetrila finančné prostriedky. Ing. Oravcová nám umožnila prístup k takejto aukcii, aby sme na vlastné oči mohli vidieť celý jej priebeh. Sme veľmi radi, že sme mali túto možnosť a ďakujeme jej za to.
Vanesa Kazárová, IV. A trieda