Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Európsky deň jazykov
Ako po predošlé roky, tak aj tento rok sa dátum 26. september niesol  v znamení svetových jazykov. Už 17. rok si pripomíname oslavy Európskeho dňa jazykov, ktorého poslaním je podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a taktiež aj upozorniť ľudí všetkých vekových kategórií na to, aké je dôležité študovať viacero jazykov.
V rámci tohto veľkého dňa naša škola zorganizovala pre svojich žiakov pútavé a náučné aktivity.
Na začiatku, sme sa dozvedeli zopár zaujímavých a pre niekoho možno prvýkrát počuteľných faktov o jazykoch vo svete a potom si žiačky III. A pre nás pripravili rôzne kvízy a testy, v ktorých sme si preverili naše vedomostné schopnosti v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
Veríme, že každý jeden z nás si z tohto dňa odniesol veľa nových informácií, upevnil vedomosti a taktiež  si uvedomil dôležitosť učiť sa jazyky, pretože nie nadarmo sa hovorí: ,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“
 
                                                                                                                        
Slavča  III. A