Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Finančná sloboda
Dňa 11. 02. 2019 sa na našej škole uskutočnil deň finančnej gramotnosti, v rámci ktorého si žiaci 1. až 4. ročníka zahrali hru Finančná sloboda. Žiaci boli rozdelení do dvoch tried, kde medzi sebou súťažili v hospodárení s financiami v rodine. Súťaž sa uskutočnila pod vedením dvoch certifikovaných lektorov zastupujúcich OVB Allfinanz Slovensko, a. s., Mgr. Radovana Černáka a Jána Galka.
Hra nás veľmi zaujala. Získali sme nové skúsenosti, ktoré budeme môcť využiť v reálnom živote. Dúfame, že sa znovu stretneme pri ďalšej hre.
 
Študenti SOA