Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Ako prebiehalo účelové cvičenie
Naše účelové cvičenie malo dve časti.  V prvej časti sme sa porozprávali o ochrane života a zdravia. Na videách, ktoré nám pustili naši triedni učitelia, sme sa naučili, ako sa zachovať v prípade, že by niektorí zo spolužiakov potreboval prvú pomoc. Všetky videá boli zo školského prostredia, teda z prostredia, ktoré sa nás priamo týka.  Boli to situácie, pri ktorých treba reagovať rýchlo a pokojne.  
Naučili sme sa:
·
         ako podať prvú pomoc
·
         ako nezostať ľahostajným voči niekomu, kto našu pomoc potrebuje
·
         že sa máme zaujímať jeden o druhého
·
        že my, ktokoľvek z nás, môže zachrániť život len vďaka tomu, že je pozorným voči druhým
Po základoch prvej pomoci sme sa niečo viac dozvedeli aj o civilnej ochrane a získali sme mnoho teoretických vedomostí aj z tejto oblasti. Určite ste už počuli o povodniach, zemetraseniach, zosuvoch pôdy a iných prírodných katastrofách. My sme si povedali, čo treba robiť v takýchto situáciách, čím sú spôsobené a viacero iných základných informácií.
Nasledovala druhá časť nášho účelového cvičenia. Vtedy sme opustili učebňu a išli na prehliadku kaštieľa. Navštívili sme prostredie, kam obyčajný „smrteľník“ nemá prístup. Kaštieľ je vo vnútri veľmi priestranný z mnohými učebňami, v ktorých sa donedávna učilo. Učebne, ktoré sú vo vnútri kaštieľa, sú dobre zariadené a vyzerajú, akoby čakali na nových študentov. Je obrovská škoda, že toľko vhodného, dobre zariadeného priestoru je aktuálne nevyužitého.
Po prehliadke kaštieľa sme išli do parku, ktorý je jeho súčasťou. Prekvapilo ma, akým pekným miestom park je a čo všetko tu môžeme nájsť. V parku sme si povedali niečo viac o topografii (vede, ktorá študuje povrchové útvary na povrchu Zeme) a naučili sme sa viazať obväzy a uložiť človeka do stabilizovanej polohy.
Nasledovali loptové hry a na záver celého dňa spoločná fotka pred školou...