Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
 
NAVŽDY SA ZACHOVÁ V PAMÄTI
STUŽKOVÁ

Zo začiatku bezstresová záležitosť, no ako sa blížila stužková, každý sa začal obávať niečoho. Niekto mal strach, že pokazí program alebo že na neho rýchlo doľahne spoločenská únava.  No bol to nielen jeden výnimočný deň, ale celé prípravy na stužkovú slávnosť pre žiakov 4. A triedy, pretože z časti nás to aj viac zblížilo, no niekedy sme mali aj nervy jeden na druhého. Dohadovať sa na programe a na tom, kto čo bude robiť, nebola veru jednoduchá záležitosť, ale nakoniec sme to spolu vydržali a zabavili sa všetci spoločne.

V deň stužkovej sme sa všetci vyobliekali do elegantného oblečenia, dievčatá si nechali urobiť nádherné účesy a nasledoval program na stužkovej slávnosti. Počas celého večera sme mali možnosť predviesť sa ako slušní ľudia a neskôr sme programom zabávali všetkých prítomných. Každý z nás sa snažil vydať zo seba len to najlepšie, aby si nás každý zapamätal v tom najlepšom svetle. Po programe nasledovala voľná zábava, kde sa všetci poriadne odviazali a ukázali svoje zábavné, predovšetkým zaujímavé, tanečné kroky alebo choreografiu s tanečným párom.

No všetci sme prežili túto noc bez vážnych následkov na zdraví a ešte sme mali možnosť úžasne sa zabaviť spoločne ako jedna veľká rodina.
žiaci IV.A triedy