Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
TALK – TALK
V dňoch 25. 03. – 29. 03. 2019 sa na našej škole uskutočnil intenzívny jazykový kurz angličtiny. Naši žiaci absolvovali 30 hodín angličtiny v jednom týždni, počas ktorého si zlepšili svoju slovnú zásobu a komunikáciu. Kurz bol zameraný na rôzne aktivity a úlohy v angličtine, vďaka ktorým si žiaci posilnili svoje jazykové vedomosti. Lektori Ellie a Ralph Catterson boli veľmi milí a ústretoví a spolu sme tento týždeň úspešne zvládli.
Na konci týždňa nás odmenili certifikátmi o úspešnom ukončení anglického kurzu. Sme radi, že sme sa tohto týždňa mohli zúčastniť.
Ďakujeme!
Julka III.A