Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Aktuality

2018/2019

Prijímacie konanie žiakov ZŠ do 1. ročníka denného štúdia  Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom  študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia na školský rok 2019/2020
 

Platan č. 3 - školský časopis

 

23. veľtrh cvičných firiem a 11.kontraktačný deň v Žiari nad Hronom

Regionálne kolo Ekonomickej olympiády - vyhodnotenie

 


25. 03. – 29. 03. 2019 - Talk Talk

 


15. 03. 2019 - Biblia na cestách

 

26. 02. 2019 - Ekotopfilm—Envirofilm
 

18. 02. 2019 - KRAJSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

 

11. 02. 2019 - Finančná sloboda
 


07. 02. 2019 - Olympiáda Mladý účtovník
školské kolo

 


24. januára 2019 - Elektronická aukcia
 


Platan č. 2 - školský časopis
 


13. 12. 2018 - Deň otvorených dverí

 

22. 11. 2018 - 20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
 

22. 11. 2018 - The onlines - divadelné predstavenie
 

20. 11. 2018 - Stredoškolák
 
18. 11. 2018 - Minierasmus

15. 11. 2018 - 65 rokov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 

Platan č. 1 - školský časopis
 

26. 10. 2018 - Stužková IV. A
 
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
23. 10. 2018 - Beseda s absolventom našej školy Matejom Mravcom   

11. 10. 2018 - Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre školský rok 2018/2019
 

05. 10. 2018 - Výchovný koncert
 

04. 10. 2018 - LEKVÁR NA JEDNOTKU

26. 09. 2018 - Európsky deň jazykov

10. 09. 2018 - OŽAZ žiakov 1. a 2. ročníka

2017/2018

SPRÁVA O  VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017