Vyučujúci odborných ekonomických predmetov

 

Ing. Lýdia Franczelová
Ing. Mariana Kováčiková

 

 

 

 

Návrhy  a pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu predsedu PK OP

Ing. Mariany Kováčikovej: m_kovacikova@oazh.sk