Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Sekcia TEV
Mgr. Lucia Ivanová
Obsah učiva je rozvrhnutý do nasledovných tematických celkov:
    - TEORETICKÉ VEDOMOSTI,
    - GYMNASTIKA,
    - ATLETIKA,
    - ŠPORTOVÉ HRY (FUTBAL, HOKEJBAL),   
    - ÚPOLY,
    - PLÁVANIE,
    - TURISTIKA, LYŽOVANIE.
Podľa záujmu organizujeme:

- plavecký kurz (2. ročník)
-
lyžiarsky kurz (1. ročník)
-
stolnotenisový turnaj
-
futbalový turnaj
Naša  škola sa zúčastňuje športových podujatí
organizovaných centrom voľného času v Žiari nad Hronom a v Kremnici:
         -  Cezpoľný beh
-  Volejbal (chlapci, dievčatá)
-  Futbal
-  Halový futbal
-  Stolný tenis
-  Florbal
Vyučovací proces je realizovaný:
              - park Štefana Moysesa ,
    - futbalové ihrisko, ihrisko s umelo trávou,
    - atletické ihrisko,
    - zimný štadión v ZH,
    - od novembra do marca je TEV realizovaná v triedach,
    - novovybudovanej posilňovni.