Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Rekvalifikačný kurz „Účtovník“

Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom realizuje
na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2197/2015/56/1

kurzy účtovníctva:
Modul – Jednoduché účtovníctvo – 40 h
Modul – Podvojné účtovníctvo – 120 h.

Záujemca môže absolvovať celý kurz alebo zvolený modul samostatne.

Miesto výučby: Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom.

Forma kurzu: prebieha v odborných učebniach s PC.

Cena:
Jednoduché účtovníctvo + podvojné účtovníctvo: 400 €
Modul – jednoduché účtovníctvo: 110 €
Modul – podvojné účtovníctvo: 360 €.


Bližšie informácie: tel. 045/ 672 38 04, e-mail: skola@oazh.sk

Počítačový kurz Základy obsluhy počítača a práca s PC v prostredí OS Windows


Získate návyky pre samostatnú prácu s PC v prostredí operačného systému Windows a aplikačných softvérov. Budete vedieť samostatne používať textový editor MS Word, tabuľkový editor MS Excel, využívať internetové prehliadače a klientov elektronickej pošty pri práci s internetom.

Miesto výučby: Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom.
Forma kurzu: prebieha v odborných učebniach s PC.

Cena kurzu: 250 €

Bližšie informácie: www.oazh.sk
e-mail: skola@oazh.sk
tel. 045/672 38 04