Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 

MATURITA 2019

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch:
•12. marca 2019 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
•13. marca 2019 (streda) – v predmetoch anglický jazyk
Základné informácie o Maturitnej skúške
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
•16. 04. 2019 - PČOZ
•20. 05. 2019 - UFIČ
Harmonogram UFIČ MS