česky    slovensky    anglicky

20 rokov po rozdelení Československa sme odlišní alebo rovnakí?

Názov projektu: Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence?

Obdobie: september 2013 - marec 2014

Číslo projektu: 133

Partneri: Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom, Slovenská republika

                OA a VOŠ Příbram, Česká republika

ACES  je sieť stredoeurópskych škôl, ktorá bola založená v roku 2006 rakúskou nadáciou Erste Foundation v spolupráci s Interkulturálnym centrom vo Viedni. V roku 2009 sa do partnerstva zapojila slovenská vzdelávacia organizácia Včelí Dom a spoločne podporujú výmenné pobyty a medzinárodnú spoluprácu mladých ľudí a učiteľov v strednej a juhovýchodnej Európe. Každý rok je vyhlásená nová projektová téma, v tomto roku mohli školy predkladať projekty na tému:

“I and the others: Discovering diversity around and within me”  - "Ja a ostatní: Objavovanie diverzity okolo mňa"

Obchodná akadémia Žiar nad Hronom bude realizovať projekt s partnerskou školou v Českej republike a témou bude rôznorodosť, rozmanitosť, rozdielnosť alebo odlišnosť života v Čechách a na Slovensku. Česi a Slováci od roku 1918 do roku 1993 žili v jednom spoločnom štáte. Ako dnes mladí ľudia vidia a chápu toto spoločné spolužitie? Pripadá im, že sme rovnakí, alebo sa v mnohom líšime? Potrebujeme anglický jazyk, aby sme sa spolu dorozumeli? V priebehu projektu sa budeme zameriavať na konkrétne témy a analyzovať ich vo vybraných predmetoch vždy po dobu jedného mesiaca. Súčasťou projektu je aj vzájomná návšteva partnerských škôl.

Projektové aktivity:

Prvé stretnutie - Bukurešť, Rumunsko -  30. 9. - 4. 10. 2013

Projektové stretnutie v Příbrami - november 2013

Projektové stretnutie v Žiari nad Hronom - február 2014

Záverečná konferencia, Senec, Slovensko - 1. 4. - 4. 4. 2014

Výstupy a výsledky projektu v jednotlivých predmetoch:

anglický jazyk     slovenský jazyk    informatika   ekonomika podniku   environmentálna výchova    dejepis

Prezentácia projektu v médiách:
Článok publikovaný v Mestských novinách - Žiar nad Hronom - 06. 11. 2013
Rozhovor odvysielaný českým rozhlasom plus  - 16. 11. 2013

Reportáž na regionálnej televízii ATV - 21. 03. 2014
Live sream zo záverečnej konferencii Senci - 03. 04. 2014