Názov projektu: Helping each other makes the world better
Obdobie: október 2015 - apríl 2016
Číslo projektu: 88

Koordinátor:
OA a VOŠ Příbram, Česká republika
Partner: Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom, Slovenská republika
  

ACES  je sieť stredoeurópskych škôl, ktorá bola založená v roku 2006 rakúskou nadáciou Erste Foundation v spolupráci s Interkulturálnym centrom vo Viedni. V roku 2009 sa do partnerstva zapojila slovenská vzdelávacia organizácia Včelí Dom a spoločne podporujú výmenné pobyty a medzinárodnú spoluprácu mladých ľudí a učiteľov v strednej a juhovýchodnej Európe. Každý rok je vyhlásená nová projektová téma, v tomto roku mohli školy predkladať projekty na tému:

Embracing solidarity: We care, dare and share!

Obchodná akadémia Žiar nad Hronom bude realizovať projekt s OA a VOŠ v Příbrami, partnerskou školou v Českej republike, na tému

"Helping each other makes the world better"

 

Chceme v žiakoch vzbudiť pocit spolupatričnosti a solidarity. Pre žiakov školy plánujeme aktivity zamerané na solidaritu. V spolupráci s DSS v Ladomerskej Vieske a inými organizáciami budeme pomáhať klientom v týchto zariadeniach, organizovať pre nich kultúrne podujatia. Tak tiež sa žiaci zapoja do verejných zbierok.

Projektové aktivity:

„Olympiáda pre každého“ - športový deň v DSS Ladomerska Vieska

Prvé stretnutie - Sarajevo, BiH -  05. 10. 2015 - 08. 10. 2015

Prezentácia projektu ACES na škole

Benefičný koncert Na krídlach anjelov v Žiari nad Hronom

Biela pastelka - verejná zbierka

Projektové stretnutie - Příbram - 09. 11. 2015 - 13. 11. 2015

Hodina deťom - verejná zbierka

Návšteva detského domova Maurícius v Kremnici

Projektové stretnutie - Žiar nad Hronom - 04. 04. 2016 - 08. 04. 2016

Potravinová zbierka pre ZSS Útulok v Žiari nad Hronom

ACES Academy 2016


Prezentácia projektu v médiách:

Článok o projekte v mestských novinách - 03. 12. 2015

Článok o návšteve detského domova v Kremnici - 07. 04. 2016