Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Historia budovy
 • Renesančno-barokový kaštieľ s neskoršou klasicistickou prestavbou. Dal ho postaviť Peter Pazmány v roku 1631. Na čelnej fasáde sú dve prevýšené koso postavené 50 metrov vysoké nárožné veže, ktoré sú ukončené cimburím.
  V bezprostrednej blízkosti kaštieľa sa nachádza rozľahlý starobylý park, v ktorom dominujú stáročné lipy - symbol slovanskej  vzájomnosti. V parku neďaleko kaštieľa sa nachádza pamätník Dr. Štefana Moysesa.
 • Od roku 1851 v kaštieli žil, pôsobil a dňa 5. 7. 1869 umrel Dr. Štefan Moyses, banskobystrický biskup, národný buditeľ a prvý predseda Matice slovenskej.
 • V roku 1941 prestal byť kaštieľ sídlom biskupa a stal sa sídlom rehole saleziánov, ktorí ho museli nútene opustiť v roku 1950. V máji 2001 bola na priečelí budovy inštalovaná pamätná tabuľa k 51. výročiu likvidácie saleziánov vo Svätom Kríži nad Hronom.
 • V čase Slovenského národného povstania v budove sídlil Štáb 1. Štefánikovej partizánskej brigády.
 • Potom už slúžil rozličným úradom, inštitúciám organizáciám, podnikom (miestny národný výbor, osemročná základná škola, hospodárska škola).
 • V roku 1960 sa Žiar nad Hronom stal sídlom okresu a do roku 1967 sídlil
  v kaštieli  Okresný národný výbor.
 • V roku 1967 bola v kaštieli zriadená Stredná škola ekonomiky a služieb.
 • V roku 1991 Stredná ekonomická škola bola premenovaná na Obchodnú akadémiu
 • Od 1.9.2005 bola zriadená Súkromná obchodná akadémia