Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
 

 

Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
6317 M obchodná akadémia
denné štúdium pre absolventov základnej školy

 

Školský vzdelávací program

 

Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
6317 M obchodná akadémia
pomaturitné štúdium, externé

 

Učebný plán

 

Prihláška na štúdium

Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
6332 Q daňové služby
kvalifikačné
pomaturitné štúdium, externé

 

Učebný plán

 

Prihláška na štúdium