Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Žiaci
I.A   
II.A  
II. PMŠ
III.A
IV. A
Vyučovanie:
1 7:00 7:45
2 7:50 8:35
3 8:45 9:30
4 9:40 10:25
5 10:45 11:30
6 11:35 12:20
obedová prestávka
7 12:50 13:35
8 13:40 14:25