Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Zborovňa
Kódex učiteľa
Frič Alexander, Ing.
 • INF, RUJ, EPK
 • riaditeľ školy
Franczelová Lýdia, Ing.
 • Odborné ekonomické predmety
 • koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
 • triedna učiteľka II. A
Halová Helena, Mgr.
 • MAT, FIM
Kováčiková Mariana, Ing.
 • Odborné ekonomické predmety
 • vedúca PK OP
 • triedna učiteľka III. A
Tomaškovičová Stanislava, Mgr.
 • ANJ, JOPA, KAJ, NEJD
 • vedúca PK CUJ
 • triedna učiteľka IV. A
Magulová Martina, Mgr.
 • SJL
 • triedna učiteľka I. A