Podnikanie na živnosť je možno skvelé pre niektoré tipy podnikateľských činností, avšak niekedy je lepšie skôr mať firmu, obchodnú spoločnosť. Ak už máte podnikania na živnosť dosť, založte si firmu, ktorá prináša viaceré výhody. V prvom rade, ako konateľ spoločnosti s ručení obmedzeným, ručíte za spoločnosť a jej záväzky len do výšky vášho vkladu do spoločnosti. Teda váš súkromný majetok je pre prípadnou likvidáciou alebo konkurzom vašej spoločnosti chránený. Výhodné je aj to, že môžete mať svoj profesionálny obchodný názov ako názov firmy, nemusí tam tak bezprostredne figurovať vaše meno a tak sa podnikanie stáva profesionálne a pre mnohých partnerov v obchode aj dôveryhodnejšie navonok.

business startup

Keď už ste sa rozhodli, že živnosť zmeníte na s.r.o., založiť s.r.o. trvá nejaký ten čas. Zvlášť, ak ste aj platcom Dph, alebo ním byť chcete, môžete to počítať na niekoľko týždňov alebo mesiacov. Preto je veľmi rýchlym a efektívnym spôsobom kúpa s.r.o., ktorá je už založená, má síce iný názov a sídlo, ale to si jednoducho zmeníte, pretože je to v cene. Takúto firmu môžete mať takmer hneď.

otváranie notebooku

Dokonca si môžete kúpiť aj s.r.o. ako platcu Dph. Predaj sro s dph https://41business.com/predaj-ready-made vám ponúka mnoho firiem, ktoré sú na predaj. Je to veľmi efektívny a neskutočne rýchly spôsob, ako prísť k svojej s.r.o. a môcť začať konať takmer hneď po prevode podielu. Zápis zmien, ktoré budú pre vás nevyhnutné, ako obchodný názov, sídlo a zmena predmetu činnosti, keďže to je veľmi podstatný bod, už nepotrvá tak dlho a máte ho v cene svojej spoločnosti. Tento skvelý spôsob ako mať s.r.o. hneď sa nazýva „ready made“ spoločnosti a nájdete ich na 41business.com. Spoločnosti ako s.r.o. slovenská i zahraničné, platci i neplatci Dph, všetko tu čaká na váš výber. Viac informácii už nájdete na spomenutom webe a iste budete spokojní!