Trend nosenia školských uniforiem poznáme hlavne vďaka sledovaniu amerických či britských filmov, kde každá univerzita má svoju jedinečnú a nezameniteľnú uniformu. V našich končinách sú uniformy skôr raritou ako bežnou súčasťou šatníka študentov, pomaly sa to však mení a čoraz viac súkromných stredných škôl sa necháva inšpirovať západným svetom a uniformy pridáva do školských poriadkov. V čom spočívajú ich výhody a čo na nich naopak kritikom najviac prekáža?

uniformy

Medzi hlavné výhody nosenia školských uniforiem jednoznačne patrí odstránenie sociálnych rozdielov v obliekaní medzi rovesníkmi. Je pochopiteľné, že niekto si môže dovoliť oveľa drahšie oblečenie ako jeho spolužiaci a niekto si naopak musí vystačiť s málom. Práve tento problém do veľkej miery riešia uniformy, ktoré musia nosiť všetci študenti jednotné bez ohľadu na materiálne a finančné zabezpečenie. Uniformy takisto šetria čas, ktorý študenti strávia nad výberom vhodného oblečenia. Ak má škola zavedené uniformy, nemusíte si lámať hlavu nad tým, čo si oblečiete.

student

Každá minca má dve strany a inak tomu nie je ani v tomto prípade. Kritikom najviac na nosení uniforiem vadí fakt, že ničia jedinečnosť a originalitu študentov. Človek sa dokáže vyjadriť aj pomocou svojho oblečenia a kritici tvrdia, že práve možnosť sebavyjadrenia je v prípade uniforiem u študentov výrazne potláčaná. Žiadna originalita, všetci sú oblečení jednotne ako ovce.
Medzi negatíva uniforiem patrí aj strata súkromia a anonymity. Cestou do školy alebo zo školy, kedy na sebe stále máte oblečenú svoju uniformu, každý dozaista vie, akú školu navštevujete. To je jeden z dôvodov, ktorý študentom v tomto prípade výrazne vadí.

školačka

Na záver by sme každej škole dôrazne odporúčali, aby pred zavedením školských uniforiem dôkladne zvážila ich plusy a mínusy a zbytočne sa neopičila po západných trendoch, nie vždy to prináša úžitok.