V tomto storočí sa rozbehlo veľmi veľa projektov, ktorých hlavným heslom je venovať pozornosť ekológii a obnoviteľným zdrojom energie pre mnohé prevádzky a domácnosti. Obyvatelia krajín majú možnosť získať dotácie na vybrané druhy zdrojov a technológií na základe ekologického prínosu, ktorý je hlavným ukazovateľom. Na Slovensku prebieha http://macforum.cz/viewtopic.php%3Ft%3D12832%26p%3D66462 projekt na národnej úrovni pod názvom Zelená domácnostiam, rozbehnutý pred pár rokmi a ktorého cieľom je podporiť ľudí v ich snahe inštalovať nové a vymieňať už existujúce zariadenia za ekologické, s využívaním obnoviteľných zdrojov energií prevažne v domácnostiach.

Čisté prostredie a zdravý život

Cieľom je tentokrát tepelné čerpadlo, na ktoré si môžu občania nárokovať dotáciu po splnení daných podmienok. Zvýšiť podiel bezemisných zariadení a zároveň znížiť množstvo domácností, ktoré využívajú tuhé palivá, je snaha o zlepšenie životného prostredia. Pri inštalácii tepelného čerpadla môžu ľudia dostať dotáciu až vo výške 3800,-eur, v prípade, že Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo od roku 2024? sa majiteľ rozhodne do svojej domácnosti nainštalovať zariadenie bez nutnosti využívania tuhých palív, príspevok sa môže vyšplhať až do výšky 4370,-eur.

Rozhodnutie je jednoduché

Žiadosti môžu podávať fyzické osoby s listom vlastníctva k rodinnému domu alebo ak sú bezpodielovými vlastníkmi nehnuteľnosti či majú právo rozhodovať o hospodárení so spoločným majetkom. Na nehnuteľnosti, ktoré slúžia na hospodársku činnosť, je tiež možné získať dotáciu, ale podmienky sú určené osobitne. Financie z dotácií sa vyplácajú poukážkami. Nehnuteľnosť musí byť zapísaná v Katastri nehnuteľností a inštaláciu zariadenia musí vykonať iba oprávnená osoba po podpísaní zmluvy so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Inštaláciou moderných a kvalitných tepelných čerpadiel si svoju domácnosť vybavíte ekologickým zariadením, bez emisií a s finančnou úsporou v ďalších rokoch počas jeho fungovania.