Staviate nový rodinný dom? V tom prípade budete určite potrebovať vypracovať energetický certifikát domu, ktorý je nevyhnutné predložiť v prípade realizácie kolaudácie stavby. Energetický certifikát domu je dôležitý dokument, vypovedajúci o energetickom hospodárstve konkrétnej stavby. Obsahuje informácie o spotrebe energie nevyhnutnej na vykurovanie a celkové používanie stavby. Analyzuje energetický výdaj nielen na kúrenie, vzduchotechniku, klimatizáciu, osvetlenie, ale zaznamenáva aj prirodzený únik energií, resp. tepla. Ako sme už spomenuli, je nevyhnutné ho predložiť ku kolaudácii domu.

domy rebríček

Zároveň ho budete potrebovať aj v prípade prenájmu budovy, kedy musíte jeho kópiu odovzdať nájomníkovi. Ak má Vaša budova rozlohu viac ako 250 m², pričom je využívaná orgánom verejnej moci, prípadne ak ide o budovu s rozlohou viac ako 500 m², v ktorej sa často pohybuje verejnosť, musíte mať energetický štítok budovy umiestnený na jasne viditeľnom a dostupnom mieste. Urobiť tak musíte do piatich pracovných dní, odkedy Vám bol vypracovaný energetický certifikát odovzdaný. Nevnímajte energetický certifikát domu ako nezmyselnú povinnosť, s ktorou sú len starosti ohľadom jej vybavenia.

energetický certifikát domu

Ide o prínosnú súčasť kúpy, predaja, či prenájmu budov. Vďaka certifikátu je transparentné energetické hospodárstvo budov, čím ľahko každý kupujúci, či nájomca, odhadne výdaje spojené s energiami budovy. Energetický certifikát domu veľmi jednoducho vybavíte so spoločnosťou Certifikácia budovy, energetické centrum. Spoločnosť sídli v Prešove, no certifikát Vám vypracujú pre budovu stojacu kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Službu vypracovania energetického certifikátu domu si môžete objednať jednoduchým spôsobom, a to telefonicky na telefónnom čísle 0944 231 005. Ak máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, požiadajte si o ňu prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke www.certifikaciabudovy.sk.