Naše kanalizačné potrubia plnia v mestách a obciach veľmi dôležitú úlohu odvodu odpadu, čo nám pripomenú väčšinou až vtedy, keď túto funkciu z dôvodu poruchy alebo upchatia prestanú plniť. Až vtedy si uvedomíme, že stav kanalizácie vôbec nikdy nesledujeme, čo je samozrejme veľká chyba. Dnes je už odborníkmi na čistenie kanalizácie odporúčaná pravidelná starostlivosť o odpadové potrubia, ktorá sa nám mnohonásobne vráti v podobe vždy plne funkčnej kanalizácie.

kanalizácia

V súčasnosti sú steny kanalizácií odvádzajúce odpad plné nánosov mastnoty a špiny, ktorá sa tam pravidelne usádza počas dlhého obdobia. Ide najmä o kanalizačné prípojky domácností a stravovacích zariadení, kde je neustále vypúšťaný do odpadového potrubia použitý kuchynský olej. Ten dnes už nepatrí do výlevky v kuchyni, no väčšina ľudí to stále nerešpektuje. Preto je v prípade týchto domácností iba otázkou času, kedy dôjde k upchatiu potrubia a následnej nepríjemnej situácii.

Ak predpokladáte, že vaše potrubie je tiež v zlom stave a jeho steny potrebujú odstrániť nánosy špiny, môžete si objednať prečistenie vašej kanalizácie. Čistenie kanalizácie AB-krtkovanie prebieha vysokotlakovým čistením, kedy sú steny potrubia dokonale vyčistené vysokým takom vody, ktorá je špeciálnym prístrojom vháňaná do potrubia. Tento spôsob čistenia je veľmi šetrný k stenám kanalizácie, takže nikdy nedôjde k ich poškodeniu ako sa to stávalo použitím zastaralých mechanických spôsobov čistenia.

kanalizácia

No ak je vašim problémom už upchatá kanalizácia, nastupujú na rad iné spôsoby čistenia kanalizácie. Často je používané mechanické čistenie, kedy sa oceľová struna poháňaná elektromotorom posúva stále hlbšie do potrubia, až dôjde k odstránenie prekážky spôsobujúcej problém. No aby ste predišli podobným problémom, pravidelne vykonávajte preventívne čistenie potrubia, ktoré vás ochráni pred nepríjemnými haváriami.