Ak máte záujem o kúpu spoločnosti, môžete sa obrátiť na nás. Venujeme sa predaju jednotlivých spoločností, ktoré sú pripravené pre potenciálnych zákazníkov so všetkým potrebným. Pred uskutočnením predaja potrebujeme od vás vaše úradne overené podpisy. Po podpísaní a uhradení kúpno-predajnej zmluvy, zostáva celý priebeh procesu v našej zodpovednosti až do úplného konca. Do dňa, kedy sa spoločnosť stáva vašou, nastáva váš prvý deň v oblasti nového biznisu a vy sa môžete s plným nasadením a odhodlaním pustiť do podnikateľských aktivít. Do podnikania, ktoré ste si už kedysi dávno vysnívali a na ktoré ste sa necítili, nemali ste dostatočné prostriedky na rozbehnutie podnikania, chýbala vám odvaha.

online kúpa spoločnosti

Sme sprostredkovateľská firma, ktorá naštartuje vaše podnikanie a na vás už zostáva iba pustiť sa s vierou vo svoje schopnosti a bez strachu do realizácie vášho podnikateľského plánu. Spoločnosť by mala fungovať v prospech všetkých zúčastnených bez ohľadu na odvetvie, ktoré ste si zvolili či váš predmet alebo predmety podnikania. Môžete si vybrať alebo zmeniť už stanovený názov spoločnosti. Podobne sa môžete rozhodnúť aj pre zmenu adresy spoločnosti a predmetu podnikania. Ďalšou dôležito položkou spoločnosti je základné imanie, ktoré tvorí istý základ a predstavuje vklad spoločníkov. Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná spĺňať isté znaky, ktoré musí mať a ktoré vyplývajú zo zákona.

predpokladaný zisk v podnikaní

Predaj spoločnosti je proces, ktorý je ukončený dňom zápisu do obchodného registra. O tomto úkone budete písomne aj elektronicky informovaní a následne môžete rozbehnúť vaše podnikanie. Vykročte do vami vysnívanej a predurčenej budúcnosti so správnym nasadením a zanietením pre danú vec.

V ponuke spoločností určených na predaj nájdete ready made spoločnosti, ktoré sú bez histórie ako aj spoločnosti s históriou. Ďalšou voľbou sú spoločnosti, ktoré sú alebo nie sú registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty.