Daň z pridanej hodnoty sú spoločnosti povinné platiť, keď to vyplýva zo zákona, ktorý sa na nich vzťahuje. Keď sa ich to netýka, môžu sa rozhodnúť pre dobrovoľné platenie dane z pridanej hodnoty pre dosiahnutie určitých výhod, kde patrí aj možný odpočet dane v daňovom priznaní pri obchodovaní so spoločnosťami, ktoré sú tiež platcami tohto typu dane. Prvým krokom pri tomto rozhodnutí je registrácia na príslušnom daňovom úrade a vyplnenie jednotlivých dokumentov. Daň z pridanej hodnoty sa vypisuje do daňového priznania štvrťročne na základe výpočtov.

podpísanie zmlúv

Firmy, ktoré nájdete v ponuke na predaj v našej databáze môžeme rozdeliť do niekoľkých základných skupín. K základnému deleniu patria ready made spoločnosti bez histórie a spoločnosti s históriou. Ďalšiu skupiny tvoria spoločnosti, ktoré sú a ktoré nie sú platcom dane z pridanej hodnoty. Predaj firmy s dph prebieha na základe určitých postupov, ktoré sú stanovené sprostredkovateľskou spoločnosťou, ktorá vytvára kúpno-predajnú zmluvu a realizuje uskutočnenie celého obchodu. V prvom rade je potrebné vybrať si spoločnosť a vyplniť objednávkový formulár, ak ste sa už rozhodli pre vaše smerovanie, životnú cestu a naplnenie svojho vlastného života vlastným podnikaním v danom odvetví.

kúpa a predaj firmy

Nech vás už k daným krokom vedie čokoľvek, nenechajte sa odradiť a vytrvajte až do úspešného konca, keď sa spoločnosť stáva vašou a vy nadobudnete zodpovednosť za jej vedenie a smerovanie. Po vyplnení nezáväzného formulára vás budeme kontaktovať. Komunikácia prebieha formou online. Od vás budeme potrebovať jednotlivé potrebné informácie a údaje, ktoré uvádzame do príslušných záznamov, dokumentov a zmlúv. Okrem toho, sú nevyhnutné aj vaše úradne overené podpisy. Ďalšia práca zostáva na nás. Vybavíme všetko potrebné, čo vedie k zápisu spoločnosti do Obchodného registra. O danom úkone vám príde oznámenie. Od tohto dňa môžete vykonávať vaše podnikateľské aktivity.