Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2017/2018 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 

 
 
23. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
 

Informácia pre žiakov 9. ročníkov a ich zákonných zástupcov
Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Žiar nad Hornom v školskom roku 2019/2020,
na základe  upraveného počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl
pre školský rok 2019/2020
,
 príjme do  1. ročníka v odbore 6317 M obchodná akadémia 17 žiakov.

 

Naša škola na Facebooku

Aktuality
 

Jedálny lístok

Jedálny lístok od 11. 02. 2019 do 15. 02. 2019

Jedálny lístok od 18. 02. 2019 do 22. 02. 2019

Jedálny lístok od 25. 02. 2019 do 01. 03. 2019

 


07. 02. 2019 - Olympiáda Mladý účtovník -
školské kolo

 


24. 01. 2019 - Elektronická aukcia
 


Platan č. 2 - školský časopis
 


13. 12. 2018 - Deň otvorených dverí

 

22. 11. 2018 - 20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
 

22. 11. 2018 - The onlines - divadelné predstavenie
 

20. 11. 2018 - Stredoškolák
 
18. 11. 2018 - Minierasmus

15. 11. 2018 - 65 rokov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
 

Platan č. 1 - školský časopis
 

26. 10. 2018 - Stužková IV. A
 
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
23. 10. 2018 - Beseda s absolventom našej školy Matejom Mravcom   

11. 10. 2018 - Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre školský rok 2018/2019
 

05. 10. 2018 - Výchovný koncert
 

04. 10. 2018 - LEKVÁR NA JEDNOTKU

26. 09. 2018 - Európsky deň jazykov

10. 09. 2018 - OŽAZ žiakov 1. a 2. ročníka

Projekty

"Helping each other makes the world better"  - 2015/2016
Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence? - 2013/2014


  


Smernica č. 1/2018 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 13. 02. 2019