Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2017/2018 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

 
R
odičovské združenie
pri Súkromnej obchodnej akadémii
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
IČO: 37949811
 

 


Hlasuj za svojho učiteľa!

Pri príležitosti 65. výročia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v

 Bratislave sa vedenie fakulty rozhodlo oceniť nominovaných učiteľov ekonomických predmetov za prínos k výučbe ekonomických predmetov na stredných školách.

NHF dala priestor aj žiakom a verejnosti, ktorá má možnosť prejaviť podporu vybranému kandidátovi. Cenu verejnosti automaticky získa učiteľ, ktorý získa najviac hlasov.

Online formulár určený na hlasovanie je k dispozícii na stránke:

anketa NHF – cena verejnosti  

Anketa je anonymná a trvá do 15.04.2018.

 

 

 

 
22. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
(informácie, prihláška)
 

 

Prečo majú žiaci študovať na našej škole?


Naša škola na Facebooku

Aktuality
 

 
Jedálny lístok

05. 03. 2018 - 09. 03. 2018

12. 03. 2018 - 16. 03. 2018

19. 03. 2018 - 23. 03. 2018

26. 03. 2018 - 28. 03. 2018

 


Projekty

"Helping each other makes the world better"  - 2015/2016
Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence? - 2013/2014


  


Smernica č. 2/2014 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 07. 03. 2018