Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY
 

 Vďaka projektu RE-PAS teraz za rekvalifikačný kurz nemusíte platiť ani cent. Stačí byť evidovaný na úrade práce a akreditovaný rekvalifikačný kurz môžete mať ZADARMO !!!

Rekvalifikačný kurz „Účtovník“

Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom realizuje na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2197/2015/56/1

kurzy účtovníctva:
Modul – Jednoduché účtovníctvo – 40 h
Modul – Podvojné účtovníctvo – 120 h.

Záujemca môže absolvovať celý kurz alebo zvolený modul samostatne.
Miesto výučby: Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom.
Forma kurzu: prebieha v odborných učebniach s PC.

Cena: Jednoduché účtovníctvo + podvojné účtovníctvo: 400 €
Modul – jednoduché účtovníctvo: 110 €
Modul – podvojné účtovníctvo: 360 €.

Termíny:
od 24. 10. 2016 – 07. 11. 2016 Modul – Jednoduché účtovníctvo
od 09. 11. 2016 – 07. 12. 2016 Modul – Podvojné účtovníctvo.

Bližšie informácie: tel. 045/ 672 38 04, e-mail: skola@oazh.sk

 


  


Smernica č. 2/2014 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 20. 10. 2016