Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY
 

 

 


Kritériá pre prvé kolo prijímacích skúšok žiakov ZŠ
do 1. ročníka denného štúdia
Súkromnej obchodnej akadémie, SNP 16, Žiar nad Hronom
študijný odbor 6317 6 M  obchodná akadémia školský rok 2017/2018 

 

Prijímacie skúšky
 

 

Darujte 2 % dane
IČO/SID: 37949811  
Právna forma: občianske združenie  
Názov: Rodičovské združenie pri Súkromnej obchodnej akadémii

Ulica:
SNP 16  
PSČ: 965 01  
Obec: Žiar nad Hronom
Postup pre právnické osoby
Postup pre zamestnancov
Postup pre fyzické osoby

 

 
21. veľtrh cvičných firiem

Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom
pripravuje 21. veľtrh cvičných firiem, ktorý sa uskutoční
6. apríla 2017, t. j. v štvrtok
(Bližšie informácie TU...)

 

Prihlásené cvičné firmy na 21. VCF a 9  . kontraktačný deň CF v Žiari nad Hronom

 

 


• Potrebujete pripraviť seba či Vaše dieťa na prijímacie skúšky na strednú školu?
• Chceli by ste, aby vaše dieťa lepšie zvládalo učivo zo základnej školy a bolo na prijímacích skúškach zo SJL a MAT úspešné?
Potom určite uvítate prípravné kurzy a doučovanie, ktoré poskytuje naša škola:
Termín kurzov: 14. februára 2017 - 28. apríla 2017

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlasovať priebežne.
Termíny realizácii kurzu budú určené individuálne!

Miesto: Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Žiar nad Hronom
Čas konania: utorok a štvrtok 14.30 – 16.30 hod (prípadne podľa dohody)
Cena: závisí od počtu účastníkov
Informácie: www.oazh.sk , skola@oazh.sk, tel.: 045/6723804
Termíny prijímacích skúšok
• 9. máj 2017 (utorok) – prvý termín
• 11. máj 2017 (štvrtok) – druhý termín
• 20. jún 2017 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov
Formulár na elektronické prihlasovanie na prípravné kurzy na PS
 

  


Smernica č. 2/2014 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 24. 03. 2017