Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01  Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804
e-mail: skola@oazh.sk
Zriaďovateľ: Males s.r.o., SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom
Denné štúdium absolventov základnej školy: 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné kvalifikačné štúdium 6317 M - obchodná akadémia
Pomaturitné špecializačné štúdium 6332 Q - daňové služby

číslo účtu: Školská jedáleň - IBAN:  SK27 5600 0000 0012 7421 1002

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY
 

 


 
 Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Žiar nad Hronom
otvára v Školskom roku 2016/2017 pomaturitné štúdium.
bližšie informácie TU

 


Oznamujeme žiakom 9. ročníka ZŠ a ich zákonným zástupcom,
že na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, Žiar nad Hronom sa budú konať
prijímacie skúšky v 2. kole dňa 21. 06. 2016. 

Záujemcovia o štúdium doručia prihlášku na SŠ do 16. 06. 2016

Výsledky PS - 09. 05. 2016     Výsledky PS - 12. 05. 2016 
 

Konečné poradie po PS

Toto sú naše najlepšie školy


Aktuality
 
 
Jedálny lístok od  13. 06. 2016 do 17. 06. 2016
Jedálny lístok od  06. 06. 2016 do 10. 06. 2016
Jedálny lístok od  30. 05. 2016 do 03. 06. 2016
 

           


Projekty

"Helping each other makes the world better"  - 2015/2016
Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence? - 2013/2014


  


Smernica č. 2/2014 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch
spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi
na Súkromnej obchodnej akadémii, SNP 16, 965 01  Žiar nad Hronom

posledná úprava: 27. 05. 2016