Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Beseda s absolventom našej školy Matejom Mravcom 
Dňa 23. 10. 2018 žiaci 2. až 4. ročníka mali možnosť zúčastniť sa besedy s absolventom našej školy Matejom Mravcom, ktorý je v súčasnosti študentom  5. ročníka  Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Popri štúdiu pracuje v audítorskej firme v Banskej Bystrici.
Matej rozšíril naše vedomosti týkajúce sa mzdových výpočtov z pohľadu zamestnanca (študenta), ale aj zamestnávateľa. Poradil nám, ako sa zorientovať v zložitej problematike sociálneho zabezpečenia v dôchodkovom veku. Veľa informácií sme sa tiež dozvedeli o dianí na finančnom trhu s dopadmi na ekonomiku. Odporučil nám, na ktoré vedomosti o fungovaní sveta financií by sme sa mali zamerať, pretože prax si vyžaduje neustále vzdelávanie.
Ďakujeme Matej!                                           
Žiaci III. A triedy