Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Biblia na cestách
Dňa 15.marca sme sa spolu so žiakmi II.A  zúčastnili putovnej výstavy s titulom „Biblia na cestách“, ktorá prechádza z mesta do mesta a prezentuje tam zaujímavosti o najstaršej knihe našej literatúry.

Mali sme šancu vidieť viac ako 200 druhov exemplárov kníh napísaných v rôznych jazykoch. Každá Biblia bola niečim  iná — Biblia napísaná na zvieracej koži, či taká, ktorá sa čítala sprava doľava.  Našli sme, samozrejme, aj detské verzie so zaujímavými pohyblivými obrázkami, rovnako aj elektronickú Bibliu napísanú v podobe komiksov.

Veľkou zaujímavosťou bola kniha ponorená do vody, ktorá, keďže bola vodoodolná, by sa nemala poškodiť a dala sa zreteľne čítať aj v akváriu plnom vody.

Mali sme možnosť vidieť Bibliu nadmerných veľkostí, ktorú ilustroval známy Salvador Dalí. Táto kniha je natoľko vzácna, že sa v nej musí listovať iba v špeciálnych rukavičkách.  Rovnako vzácnou je aj po latinsky písaná Biblia z roku 1693, Biblia písaná v stĺpcoch či v Braillovom písme.

Výstava bola zaujímavá a náučná a každý si určite odtiaľ niečo „odniesol“.

Emka, Sofka, I.A