Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2018/2019 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Stredoškolák
Dňa 20. 11. 2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra zhromaždilo mnoho nádejných stredoškolských študentov, a my sme tam, samozrejme, nemohli chýbať.

Na tradičnej akcii Stredoškolák, ktorá v istom zmysle spája základné a stredné školy zo širokého okolia, nás tento rok reprezentovali žiaci I.A, II.A a III.A spoločne s pani profesorkami. Mestským kultúrnym centrom sa niesla príjemná atmosféra a každý deviatak či ôsmak si mohol nájsť niečo, čo ho určite zaujme.

Mnoho žiakov so záujmom prichádzalo k nášmu stánku, zvedavo sa pýtajúc na priebeh vyučovania na našej škole.
A keďže záujemcov bolo na Stredoškolákovi viac než dosť, dúfame, že budúci školský rok sa nimi zaplnia lavice prvákov.

Už teraz sa na nich tešíme!

Sima II.A
Eliška, I.A