Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2017/2018 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
22. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Súkromná obchodná akadémia v Žiari nad Hronom pripravuje 22. veľtrh cvičných firiem a 10. kontraktačný deň, ktorý sa uskutoční
12. apríla 2018, t. j. v štvrtok
v známych priestoroch - v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Domáce cvičné firmy pôsobiace na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom radi privítajú cvičné firmy z bližšieho i širšieho okolia, ktoré majú záujem prezentovať svoju cvičnú firmu, náplň jej činnosti, súťažiť o ceny za:

- najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy,
- najlepší slogan cvičnej firmy,
- najlepší stánok,
- najlepšie logo cvičnej firmy,
- najlepší katalóg cvičnej firmy.

Na tomto podujatí si môžu cvičné firmy preveriť svoje podnikateľské schopnosti v širšej konkurencii a tiež získať nových obchodných partnerov. Veľtrh bude súčasne aj 9. kontraktačným dňom pre cvičné firmy zo stredoslovenského regiónu.
Od cvičných firiem, ktoré majú záujem zúčastniť sa na 22. veľtrhu a 10. kontraktačnom dni cvičných firiem v Žiari nad Hronom, očakávame ich prihlášku na adrese:
Súkromná obchodná akadémia
Ing. Drahomíra Vengrínová
Ul. SNP 16
965 01 Žiar nad Hronom

alebo na e-mailovej adrese dada.vengrinova@gmail.com

do 5. marca 2018.
Cvičné firmy, ktoré majú záujem súťažiť o najlepšiu elektronickú prezentáciu, najlepšie logo a najlepší slogan cvičnej firmy, pošlú ich na adresu dada.vengrinova@gmail.com , alebo poštou na vyššie uvedenú adresu najneskôr do
12. marca 2018.
Účastnícky poplatok za každú zúčastnenú cvičnú firmu je 15 € (platí sa v deň konania veľtrhu pri prezentácii). Informácie o prihlásených účastníkoch budú zverejnené na www-stránke školy www.oazh.sk v sekcii “aktuality”, kde je k dispozícii aj prihláška na veľtrh. Prihláseným účastníkom pošleme organizačné pokyny do 16. marca 2018. Cvičné firmy, ktoré majú možnosť priniesť si so sebou vlastné panely, ktoré sa dajú postaviť na podlahu, prosím, aby túto možnosť uviedli na prihláške.

Tešíme sa na účasť všetkých cvičných firiem, ktoré majú záujem zúčastniť sa na našom veľtrhu.
Ing. Drahomíra Vengínová
odborný garant veľtrhu