Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2017/2018 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
22. veľtrh cvičných firiem a 10. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom
12. apríla 2018 sa v priestoroch  Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom konal už 22. regionálny veľtrh cvičných firiem a súčasne 10. kontraktačný deň pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu.
Tento rok prijalo pozvanie 34 cvičných firiem z 20 škôl Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. Popri dvoch cvičných firmách zo Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom pozvanie na veľtrh a kontraktačný deň prijali cvičné firmy, ktoré sú pravidelnými účastníkmi tohto podujatia - z OA Banská Bystrica, zo SOŠ informačných technológií Banská Bystrica, zo SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, zo SOŠ-OA Detva, zo SOŠ Handlová, z OA Košice, zo SŠ Modrý Kameň, z OA Nitra, zo SOŠ Nitra, z OA Sereď, zo SŠ Šaľa, z OA Topoľčany, zo SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce, Súkromnej SOŠ podnikania Zvolen, SOŠ Žarnovica.  Na tohtoročnom veľtrhu sa však predstavili aj  nové cvičné firmy z OA Rimavská Sobota, z OA Vranov nad Topľou a z OA Žilina.
Veľmi nás teší, že sme mohli privítať aj vzácnu návštevu z Bratislavy Ing. Gabrielu Horeckú Mgr. Martu Marušincovú              zo Slovenského centra cvičných firiem. Sme veľmi radi, že pozvanie prijala aj Ing. Oľga Ďuricová, ktorá je s našou školou spätá dlhé roky nielen profesionálne, ale aj tak rodinne, ako to už býva pri učiteľskom povolaní a pre nás ako školu je aj neodmysliteľne výnimočnou osobou ako jedna zo zakladateliek  cvičných firiem na Slovensku.
Na veľtrh zavítali aj zástupcovia médií – Mestská televízia ATV zo Žiaru nad Hronom. Video z veľtrhu si verejnosť môže pozrieť na internetovom portáli Mestskej televízie ATV na  facebookovej stránke SOA Žiar nad Hronom.
Krátko po deviatej hodine privítali prítomných moderátori Dominika Malá a Pravoslav Minich, žiaci Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom. Po príhovore riaditeľky Súkromnej obchodnej akadémie Mgr. Heleny Halovej, ktorá 22. veľtrh otvorila,  nasledoval kultúrny program. Predstavili sa deti z folklórneho súboru Hronček, zaspievala v gitarovom sprievode speváčka zo ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej a nakoniec sa predviedli hip-hoperky z tanečnej školy Planéta pohybu v Žiari nad Hronom.
Potom už naplno prepuklo obchodovanie. Stánky boli pripravené a zamestnanci cvičných firiem očakávali prvých návštevníkov. Každá cvičná firma sa snažila o čo najlepšiu prezentáciu svojej ponuky a uzatvorenie čo najväčšieho počtu lukratívnych obchodov, čo bolo hlavným cieľom tohto podujatia. Mladí ľudia, reprezentujúci svoje cvičné firmy sa nenechali zahanbiť a v priamom kontakte so zákazníkmi si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti, úroveň komunikácie, spoločenské vystupovanie. Svojich súťažiacich spolužiakov prišli podporiť aj exkurzie z OA Topoľčany, SŠ Modrý Kameň, SOŠ Žiar nad Hronom, SŠ Žarnovica, veľtrh navštívili žiaci žiarskych základných škôl a žiaci zo SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím  internátnej v Kremnici. Počínanie zástupcov súťažiacich cvičných firiem pozorne sledovala nielen hodnotiaca porota, ktorá hodnotila úroveň jednotlivých stánkov a posudzovala kvalitu a odbornú úroveň katalógov, ale aj zástupcovia SCCF z Bratislavy. Okrem cien za 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii sa súťažilo totiž aj o špeciálnu cenu – Cenu Slovenského centra cvičných firiem  v Bratislave. Súťaž o NAJ... slogan, NAJ... elektronickú prezentáciu a NAJ... logo bola vyhodnotená pred konaním veľtrhu, zúčastnené cvičné firmy posielali svoje súťažné návrhy elektronickou alebo klasickou poštou.  Výsledky jednotlivých súťaží a udelená špeciálna cena sú uvedené v nasledujúcej výsledkovej listine.
Výsledková listina 22. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom
Súťažná kategória
Poradie
Cvičná firma
NAJ... logo
1. miesto
U Dzivočky, s. r. o., Stredná odborná škola Žarnovica
2. miesto
Girls Bakery, s. r. o., Spojená škola Modrý Kameň  
3. miesto
Soif de Pendu, s. r. o., Obchodná akadémia Banská Bystrica
NAJ... slogan
1. miesto
Zlaté ručičky, s. r. o., Obchodná akadémia Topoľčany
2. miesto
GoldWinne, s. r. o., Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
3. miesto
Join, súkromný podnikateľ, Obchodná akadémia Banská Bystrica
NAJ ... elektronická prezentácia
1. miesto
Rion, s. r. o., Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
2. miesto
HAPPY MILK, s. r. o., Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom
3. miesto
Metla, Obchodná akadémia Topoľčany
NAJ ... katalóg
1. miesto
CHLOE, s. r. o., Stredná odborná škola  služieb a lesníctva Banská Štiavnica
2. miesto
Car Madness, s. r. o., Obchodná akadémia Banská Bystrica
3. miesto
HORTUS, s. r. o.,  Obchodná akadémia Rimavská Sobota  
NAJ ... stánok
1. miesto
Vínny sokol, s. r. o., Spojená škola Modrý Kameň
2. miesto
Take and Go, s. r. o., Obchodná akadémia Vranov nad Topľou  
3. miesto
Blissful Steps, s. r. o., Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom
Cena SCCF
PARTA plus, s. r. o., Stredná odborná škola – Obchodná akadémia Detva
Aj keď ocenené boli len tri cvičné firmy z každej súťažnej kategórie, víťazmi sa stali všetci účastníci. Každá cvičná firma, svojím zanietením pre prácu, snahou o čo najpestrejšie, najoriginálnejšie či výtvarné riešenie svojich stánkov, obsahom a grafickou úpravou katalógov, či profesionálnym prístupom voči každému zákazníkovi, ktorý navštívil ich stánok.
Na záver vyslovujeme poďakovanie Mestu  Žiar nad Hronom a Združeniu rodičov  pri Súkromnej obchodnej akadémii v Žiari nad Hronom, ktoré poskytli zo svojich finančných prostriedkov na 22. veľtrh cvičných firiem a 10. kontraktačný deň v Žiari nad Hronom, sponzorský príspevok.

 

       Ing. Drahomíra Vengrínová
koordinátor pre prácu cvičných firiem