Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2014/2015 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 

Konečné poradie po PS

2. kolo

 

P. č. Kód žiaka Body PS MAT Body PS SJL Body T9
SJL
Body T9
MAT
Body
priemer
Body
CUJ
Spolu
PS
Rozhodnutie
1 OA1801 40 35 70 43,3 15 15 218,3 PS
2 OA1802 38 37 60 46,7 5 0 186,7 PS
3 OA1803 34 31 24 25 10 5 129 PS

 

 

Rozhodnutie:

P - prijatý bez PS.

PS - prijátý na PS.

N - neprijatý pre nedostatok miesta.

NN - neprijatý - nevyhovel na PS z MAT a SJL.

NM - neprijatý - nevyhovel na PS z MAT.

NS - neprijatý - nevyhovel na PS zo SJL.

NP - nezúčastnil sa PS.

 

Zápis:
Z - zapísaný.
NZ - nezúčastnil sa zápisu.

 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční:

 

18. 06. 2019 v čase od 12.00 do 15.00 hod.
a

 19. 06. 2019 v čase os 8.00 do 15.00 hod.,

 

na riaditeľstve Súkromnej obchodnej akadémie, SNP 16, Žiar nad Hronom.