Škola
Aktuality
Zborovňa
Žiaci
Práce žiakov
Naša škola v médiách

Maturita
Absolventi

Výchovný poradca
Archív

Kabinet - MAT-API-ENV
Kabinet - Odb. predmety
Kabinet - CUJ
Kabinet - SJL
Kabinet - TEV

Ponuka kurzov

Rozvrh hodín
Zastupovanie
Elektronická žiacka knižka


 
 


Voľné pracovné miesta

naša škola na:


 Školský rok 2012/2013 Profil absolventa  Učebné plány História budovy Fotogaléria 
Prijímacie konanie žiakov ZŠ
do 1. ročníka denného štúdia Súkromnej obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom
š
tudijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
na školský rok 2019/2020

 

 

Konečné poradie po PS - 2. kolo